19. Krikšto kortelė

- May 02, 2018-

19. Krikšto kortelė

Bažnyčios klebonas pakrikštijo jau tikinčius krikščionis. Dabar yra krikšto, lašų ir tt būdai. Netrukus Jonas Krikštytojas krikštijo upėje. Tai reiškia, kad Dievas atleido savo nuodėmes, viskas yra nauja, ir yra naujas gyvenimas Kristuje.

Mes netikime, bet mes sukūrėme korteles skirtingoms religijoms ir pažinome skirtingas taisykles. Mes gerbiame jus visus. Tai mūsų pažadas.