Dažnai daroma klaida: „Fist & Plam Salute“ nėra tas pats, kas laikyti „Fist Salute“

- Oct 20, 2019-

Dažnai daroma klaida: „Fist & Plam Salute“ nėra tas pats, kas laikyti „Fist Salute“

„Sulaikytas kumštis“ kinų kalboje vadinamas „Baoquan li“. Tai reiškia laikyti kumštį kitoje rankoje. Tai gana panašus į kumštį ir delno pasveikinimą, tačiau taip pat gana skirtingas. Laikymo kumščio etiketas yra tas, kad dešinė ranka padaryta kumščiu, o kairė - dešiniajam kumščiui laikyti ar uždengti. Įsitikinkite, kad kairysis nykštis yra arti rodomojo piršto ir nenukreipia į save, nes tai rodo aroganciją. Sulaikytas kumščio pasveikinimas rodo nuolankumą. Didžiausias skirtumas tarp kumščio ir delno pasveikinimo, kuris dažniausiai naudojamas kasdienėse situacijose, yra tas, kad palaikymo kumščiu pasveikinimas dažnai naudojamas „kung fu“ meistrų ir studentų tarpe.

image