Ką rašote Padėkos dienos kortelėje?

- Nov 26, 2019-

Ką rašote Padėkos dienos kortelės viduje?

Linkiu jums labai laimingos ir palaimintos Padėkos dienos! Linkėdami jums tikėjimo dovanos ir vilties palaiminimo šią padėkos dieną! Mes renkamės šią dieną norėdami būti dėkingi už tai, ką turime, už šeimą, kurią mylime, už draugus, kuriuos branginame, ir už palaiminimus, kurie ateis. Laimingos Padėkos dienos!

thank you1